Montáž a údržba akrylátovej vane

Montáž a údržba akrylátovej vane

Dôležité zásady bezpečného používania

 • 1. Pri kúpe nášho výrobku a pred jeho inštaláciou ho starostlivo prekontrolujte, či nie je mechanicky alebo iným spôsobom poškodený.
 • 2. Vaňu inštalujte do vopred stavebne pripraveného priestoru. Obklad urobte vždy pod úroveň vane.
 • 3. Nikdy nevykonávajte inštaláciu vane spôsobom pevného zamurovania, t.j. lepenie obkladov až po inštalácii vane do pripraveného priestoru! Vaňa musí byť vyberateľná.
 • 4. Neinštalujte ani neukladajte žiadne elektrické zariadenia (fény, rádiové prijímače, televízory, prenosné svetlá a pod.) do vzdialenosti menšej ako 1,5 m od vane. Iné elektrické spotrebiče a ich časti v okolí vane, ktoré obsahujú elektrické súčasti, musia byť upevnené tak, aby nemohli padnúť do vane. Spotrebiče, ktoré sú pod prúdom, nesmú byť prístupné osobe vo vani.
 • 5. Teplota vodného kúpeľa by nemala prekročiť 40 ° C. Nižšia teplota vody je doporučovaná v prípade kratších kúpeli (cca 10 minút), alebo pri kúpaní malých detí.
 • 6. Vyššia teplota kúpeľa môže mať vplyv na priebeh tehotenstva žien, najmä v jeho prvých mesiacoch. Preto odporúčame v tomto prípade teplotu kúpeľa max 38 ° C.
 • 7. Je veľmi nebezpečné konzumovať pred kúpeľom a počas kúpeľa alkohol, užívať narkotiká alebo lieky s výraznejšími účinkami, pretože pri nečakaných komplikáciách môže dôjsť k utopeniu.
 • 8. Nie je dovolené napĺňať vaňu po horný okraj. Maximálna výška vodnej hladiny je možná na úroveň prepadu.
 • 9. Do vody vo vani sa smú používať kozmetické prípravky na to určené (tj soli, peny, oleje atď.)

Návod na montáž vane

Inštalácia vane na miesto sa vykonáva pomocou kovových nožičiek, ktoré sú súčasťou každej vane, a u ktorých je možnosť nadstaviť optimálnu výšku vane. Inštalácia vane na určené miesto iným spôsobom, než ako je tu popísané, môže spôsobiť vážne poškodenie vane. Vaňu je možné inštalovať len do stavebne celkom dokončenej kúpeľne s hotovými obkladmi stien a položenou dlažbou. Predovšetkým priestor pod vaňou musí byť zbavený zvyškov stavebného a murovacieho materiálu, malty, lepidiel, prachu a iných pevných častíc, ktoré by mohli poškodiť vaňu.

 • 1. Z dôvodu stability u vaní sú použité výstuhy, ktoré sú umiestnené pod nášľapnými sedacími plochami, a ktoré tiež slúžia pre prichytenie nožičiek.
 • 2. Nožičky pripevníme pomocou skrutiek ku dnu v mieste zosilnenie dna vane.
 • 3. Nastavte pomocou matíc na nožičkách optimálnu výšku vane a matky dotiahnite pomocou kľúča.
 • 4. V prípade, že nepoužívate originálne nožičky, vaňa musí byť podopretá iným spôsobom na miestach na to vyhradených.
 • 5. Odporúčame použiť na upevnenie vane k stene montážne profily k tomuto určené (profily však nie sú obsahom balenia)
 • 6. Podlaha pod inštalovanú vaňou musí byť rovná, obložená alebo vybetónovaná.
 • 7. Ak ste si zaobstarali k vani aj plastový čelný panel, musia byť dokončené aj obklady stien a podlahy. Panely sú dodávané v štandardných rozmeroch a je potrebné ich pred montážou na vaňu zarezať na požadované miery.
 • 8. Ak vaňu obmurujete, nesmie byť vaňa obmurovaná napevno, ale musí byť vymurovaná čelná resp. bočná stena pred vlastnou inštaláciou vane. Výmurovka musí kopírovať tvar vane tak, aby presahovala okraj vane smerom dovnútra maximálne o 10 mm a pri výškovom vyrovnaní vane bola 2 až 3 mm pod hranou vane.
 • 9. Pri obmurovaní nezabudnite osadiť do čelnej alebo bočnej strany, podľa typu vane, montážna dvierka pre prístup k sifónu, popr. k vodovodnej batérii a pod.
 • 10. Obklad musí ako na stene, tak i na podlahe zasahovať minimálne 100 mm dovnútra do priestoru vane.
 • 11. Na vaňu nesmú byť v žiadnej časti pevne pripojené obklady.
 • 12. Každá vaňa je chránená krycou fóliou, po inštalácii vane fóliu odstráňte.
 • 13. Než vaňu osadíte do konštrukcie, napustite ju vodou a vodu vypustite, aby ste zistili prípadne netesnosti. Skontrolujte, či vytiekla všetka voda.

Prívod teplej a studenej vody:

 • 1. v prípade vaňovej batérie zo steny je nutné zvážiť podľa tvaru vane na aké miesto by bolo najvhodnejšie vaňovú batériu umiestniť. Vo výške 800 mm od podlahy sa vyvedú vývody pre teplú a studenú vodu v rozstupe batérie ( najčastejšie sa jedná o rozteč 150 mm.)
 • 2. v prípade vaňovej batérie stojankovej, je nutné opäť zvážiť podľa tvaru vane, kam vyvŕtať otvory a umiestnenie batérie

Odpad:

Odpadové potrubie, zakončené hrdlom ( priemer-40 mm ) musí byť vyvedené v úrovni podlahy, v prípade vyvedenia zo steny musí byť opäť v úrovni podlahy.

Ak nebudú dodržané pokyny montáže, nebude braný na prípadné reklamácie ohľad

Užívateľský návod

Vane pri správnom dodržiavaní pokynov uvedených v návode, zaisťujú bezpečnú a účinnú relaxáciu. Pozorne si preto starostlivo prečítajte a dodržujte všetky nasledujúce inštrukcie obsiahnuté v tomto návode, aby ste sa vyvarovali prípadnému poškodeniu vane. Upozorňujeme, že predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie a chyby, vzniknuté v dôsledku používania vane v rozpore s návodom na obsluhu

a nezodpovedá za vady vzniknuté neodbornou inštaláciou vane.

Upozornenie

Povrchový zabezpečený vypínač by mal byť pripojený oprávnenou a spôsobilou osobou ..

Pre bezpečnosť parného motora a elektrického čerpadla, vedte pripojenie podlahovým káblom.

Pred elektrickým čerpadlom je prívod, kde musí byť prívod s vodou. Vodné elektrické čerpadlo je zakázané.

Pred použitím nášho výrobku prosím zistite, či pripojenie kábla a elektrické zásuvky súhlasí s domácim štandardom aby ste predišli zbytočným škodám.

Ľudia trpiaci srdcovými chorobami, zvýšeným krvným tlakom alebo po požití alkoholu, by nemali masážny kúpeľ používať.

Deti smú používať masážny kúpeľ len v prítomnosti rodičov.

Neinštalovať nevhodnými metódami alebo násilne používať. Ak budete mať akékoľvek otázky k nášmu produktu, prosím kontaktujte miestneho výrobcu alebo distribútora našej spoločnosti. Za škody spôsobené nesprávnym použitím alebo nesprávnym postupom pri inštalácii, nebude naša spoločnosť zodpovedná.

Údržba vaní a plastových panelov

Akrylátové vane neodvádzajú teplo do okolitého priestoru a dokážu tak predĺžiť príjemný zážitok z kúpeľa. Akrylát nechladí a je príjemný na dotyk. Jeho kvalitný povrch taktiež obmedzuje usadzovaniu nečistôt, rast baktériám a plesní a pritom k zachovaniu jeho vlastností je potrebné len minimálnu starostlivosť. Vaňu stačí po každom kúpeli opláchnuť ručnou sprchou, utrieť vlhkou handričkou alebo hubkou. Odporúčame používať bežne dostupné tekuté prostriedky neobsahujúce abrazíva (piesok), ktoré spôsobujú škrabance povrchu akrylátu. V žiadnom prípade nepoužívajte drôtenky, kovové špongie, nože, oceľové alebo drhnúce žinky. Zabráňte kontaktu povrchu vane s rozpúšťadlami, lakmy a riedidlami, ale i lakom na nechty alebo odlakovačom, pretože môžu poškodiť jej povrch. Rovnako nebezpečné sú horúce predmety - cigareta alebo rozpálená kulma.

Stopy olejov či mazadiel je možné odstrániť denaturovaným liehom. V žiadnom prípade nepoužívajte silné rozpúšťadlá ako sú acetón, riedidlá farieb, benzín, čpavok alebo chloridové prípravky.

Na leštenie súčasťou vane používajte iba neabrasivní prostriedky.

Rôzne prísady do kúpeľa

Pri kúpeli je možné používať na to určené všetky druhy kúpeľňových pien, rastlinných prísad, i prímesi hrubých časti a éterických olejov. Sú to kúpele najmä ihličnaté, eukalyptovo, tanínové, ovocné, žihľavové, harmančekové, repkové, skorocelovej apod.

U aromatických kúpeľov možno využiť vône k docieleniu účinku. Napr. citrón tonizuje, vyvoláva aktivitu, vôňa levandule upokojuje, vôňa ihličia osviežuje, uvoľňuje napätie, vôňa klinčekov a škorice odníma bolesť zo svalov apod.

Ak využívate rôzne mydlá, prísady, kúpeľové soli a pod., vykonávajte účinnú hygienu a dezinfekciu vane po každom kúpeli.

Prajeme Vám veľa príjemných chvíľ strávených pri používaní nášho výrobku.