Plávajúca laminátová podlaha – pokládka a rady

Plávajúca laminátová podlaha – pokládka a rady

Pri kúpe laminátovej podlahy je treba skutočné metre navýšiť  cca o 5 -7%  podľa členitosti miestnosti. Po pokládke si nezabudnite nechať niekoľko lamiel v zálohe na prípadnú výmenu alebo opravu.

Zabalené parkety uložte v interiéri s minimálnou teplotou 18 °C a nie nižšou ako 15 °C , pri optimálnej vlhkosti cca 2 dni pred montážou – tepelná aklimatizácia.    

POSTUP:

  •  Podlahu je treba dôkladne vyčistiť od starých lepidiel, podlahovín a iných nerovností. Ideálne a mnohokrát nevyhnutné je nivelizovať podlahu, čím vyriešite všetky nerovnosti. Ak nemáte istotu a potrebujete odbornú pomoc, zverte sa do našich rúk – máme skúsenosti a používame kvalitnú stavebnú chémiu MAPEI.
  • Na vyčistený (povysávaný) podklad sa položí PE fólia (parozábrana), až potom treba na to položiť zvukovo-tepelnoizolačnú  podložku.
  • Naplánujte si  pokládku (smer) lamiel . Ak sa neviete rozhodnúť poraďte sa s Vašim dizajnérom alebo s firmou, ktorá má skúsenosti. 
  • Začnite s pokládkou, pokyny nájdete na obale laminátových parkiet.
  • Na konci radu (pri stene) vymedzte dilatačnými klinmi medzeru 7 – 15 mm, ktorú dodržujte po celom obvode.
  • V určitých prípadoch, podľa spájacieho systému zámkov je treba osádzať lamely pod ľahkým tlakom a vsádzať ich pod miernym uhlom cca 15°
  • Lamelu položte v celej dĺžke na posledný rad, zmerajte si rozmery poslednej potrebnej lamely, lamelu si prispôsobte podľa rozmerov a zacvaknite ju, dotiahnite a vyberte kliny po celom obvode. Nezabudnite na dilatáciu.